Przejdź do treści

DevFAQ

Napisz funkcję, która jako argument przyjmuje ciąg znaków (zdanie) i zwraca ten ciąg znaków, ale z każdym słowem rozpoczynajacym się od wielkiej litery.

Przykład: "john doe foo bar", oczekiwany wynik: "John Doe Foo Bar".