dlaczego [1,2,3] === [1,2,3] zwraca false?

junior