Przejdź do treści

DevFAQ

Czy dane przechowywane w localStorage są widoczne w innych aplikacjach (pod innymi domenami)?