Czy dane przechowywane w localStorage są widoczne w innych aplikacjach (pod innymi domenami)?

junior