Przejdź do treści

DevFAQ

Napisz algorytm, który sprwadzi czy nawiasy w ciągu znaków są domknięte i pasujące.

Na przykład, "{ac[bb]}", "{dklf(df(kl))d]{}" i "{[[[]]]}" są poprawne. Ale "{3234[fd" i "{df][d}" już nie.