Przejdź do treści

DevFAQ

Jakie są różnice między komponentami zdefiniowanymi za pomocą czystej funkcji, a komponentami zdefiniowanymi za pomocą klasy?