Przejdź do treści

DevFAQ

Jaka jest różnica między zadeklarowaniem zmiennej z użyciem słowa var a z pominięciem?

var x = 1; 
// vs
y = 1;