Wyjaśnij różnice pomiędzy zdarzeniem click, a atrybutem onclick.

junior