Przejdź do treści

DevFAQ

Jaką komendą możesz porzucić wszystkie wykonane zmiany w kodzie i wrócić do stanu z ostatniego commita?