SASS: Jakie są różnice między @mixin, @function i @extends?

mid