Opisz czym jest kolejka zdarzeń / pętla zdarzeń (event loop).

senior