Czym jest JWT i do czego służy (JSON Web Token). Jakie są jego wady i zagrożenia z nich płynące?

senior