Gdzie się kończy zastosowanie jQuery a zaczyna React?

junior