Przejdź do treści

DevFAQ

Czym są git hooks i do czego mogą się przydać? (np. do auto deploymentu po pushu do developa)