Przejdź do treści

DevFAQ

Napisz funkcję, która przyjmuje ciąg znaków (zdanie) i ciąg znaków z odwróconą kolejnością słów. Przykłąd: Dla "Ala ma kota" funkcja ma zwrócić "kota ma Ala".