Na co wskazuje this w JavaScript? Podaj przykłady.

junior