Czym jest atrybut data w HTML5 oraz jak odczytać jego wartość

junior