Przejdź do treści

DevFAQ

document.getElementsByTagName('input')[0]
.addEventListener('focus', () => {
   console.log(this);
});

Na co wskazuje this w tej funkcji?