Przejdź do treści

DevFAQ

Napisać TODO app zgodnie z MVC. Wymagania: dodawanie / usuwanie / pobieranie listy zadań z serwera (istniejące REST API, napisać tylko front-end).