Czym jest Property Descriptor? Omów jego składowe.

mid