Przejdź do treści

DevFAQ

Dana jest tablica ciągu liczb, np. [4, 7, 3, 2, 1, 7, 5, 3, 12, 13]... (dużo więcej liczb). Znajdź najdłuższy, monotoniczny podciąg w tej tablicy. Czas 30 minut.