Przejdź do treści

DevFAQ

Jakie właściwości powinniśmy animować, aby zapewnić wysoką płynność animacji, a jakie nie powinny być animowane?