Przejdź do treści

DevFAQ

W jaki sposób sprawdzisz podczas zmiany state'a czy użytkownik ma uprawnienia do jego wyświetlenia?