Czym sa funkcje wyższego rzędu (higher order functions)?

mid