Przejdź do treści

DevFAQ

Stworzyć w VueJS dropdown, który ma kilkanaście opcji. Każda opcja wyświetlana jest z użyciem innego fonta z Google Fonts, a etykieta opcji zawiera nazwę tego fontu. Po wyborze danej opcji z dropdowna tekst obok powinien zostać wyświetlony z użyciem wybranego fontu.