Wyjaśnij różnice pomiędzy <script>, <script async> i <script defer>

mid