Przejdź do treści

DevFAQ

Jaki będzie output logów poniższego kodu:

for (var i = 0; i < 10; i++) {
    setTimeout(function() { 
		console.log(i);
		}, 100 * i);
}