Przejdź do treści

DevFAQ

Wymień parę zasad CSS, które są dziedziczone i aplikowane na elementy potomne (np. color)