Przejdź do treści

DevFAQ

Wymień sposoby komunikacji komponentów w Angular 4 (np. poprzez dekoratory Input / Output lub bidirectional service).