JS: 128 pytań

Jaka jest różnica między Spread Operator a Rest Parameters?

junior

Czym jest spread operator w ES6, w jakich sytuacjach się przydaje?

junior

Jak uchwycić referencję do elementu HTML z poziomu JS?(document.getElementById, document.querySelector itd)

junior

Która odpowiedź ma niepoprawną skałdnię:

a) 42.toFixed(3);
b) 42..toFixed(3);
c) 42 .toFixed(3);
junior

Jak mają się do siebie poszczególne technologie/narzędzia?

Babel, Webpack, Gulp, NPM, node, Typescript, Flow, Babel Less Loader

Chodzi głównie o to, które z powyższych się wykluczają (nie ma sensu używać razem), w jakiej kolejności są używane: Przykład: "npm ściąga zależności, może też uruchomić skrypt webpacka, który dla danego typu pliku używa odpowiedniego loadera (less - less loader, js - babel)."

mid

Co to jest Ecma TC39? Jakie są tzw. "stages" i jakie jest ryzyko związane z używaniem standardów na różnych "stages".

mid

Jakie znasz sposoby wyczyszczenia tablicy z elementów?

junior

Czym się różni node od element?

mid

Kiedy i dlaczego używa się funkcji throttle i debounce ?

mid

Co daje nam użycie klasy Proxy? Kiedy nam się to może przydać?

senior

Czym są i do czego służą operatory bitowe?

senior

Jaki będzie wynik tego kodu?

 console.log(3+"3");
junior

Wyjaśnij na czym polega programowanie asynchroniczne w JS.

mid

Dana jest funkcja:

function check(x) {
  return x ? x : new Error();
}

Zakładając, że x jest liczbą z przedziału od -20 do 20, to dla jakiego x zostanie zwrócony Error?

junior

Jaki będzie wynik operacji?

var string = 'FeFaq to najlepsza baza pytań'
.split('').reverse().join('');
junior

Napisz funkcję, ktora sprawdza, czy podana liczba jest liczba pierwszą.

junior

Czy JavaScript jest case sensitive ?

junior

Co wyświetlą logi?

var foo = 'hello';
(function () {
 var bar = 'world'
	console.log(foo + bar);
})()
console.log(foo + bar);
junior

Jaki będzie kolejność logów?

console.log('one');
setTimeout(function() {
	console.log('two');
}, 0)
console.log('three');
junior

Jak można iterować po tablicach? Wszystkie odpowiedzi typu 'for, while, map, filter, forEach' poprawne.

junior

Jak przejąć kontrolę nad right-click'iem myszki?

mid

Jak za pomocą jQuery wybrać pierwszy element z tablicy ?

junior

Wyjaśnij w jaki sposób przekazywane są argumenty do funkcji w JS. Czym się różni ten sposób od przekazywania przez wartość (pass by value) albo przez referencję (pass by reference)? Jakie są tego implikacje?

senior

Czegoś brakuje? Możesz dodać własne pytania!