JS: 140 pytań

Napisz funkcję, która będzie wywoływać się co 0,5 sekundy. Funkcja powinna wywołać się nie więcej niż 4 razy. Dodatkowo powinna mieć opcje natychmiastowego zatrzymania.

mid

W jaki sposób obsługiwany jest setInterval i setTimeout? Kiedy zostaną obsłużone jeśli mamy nieskończenie wiele console.log'ów? (pytanie o Event Loop)

junior

Napisz funkcję, która wyświetli wynik tak jak poniżej:

true, false, true, false,
true, false, true, false
junior

Jaka jest różnica między Object.freeze a Object.seal ?

mid

W jaki sposób zczytać wartość wpisaną do <input> ?

junior

Jaka jest różnica pomiędzy call a apply?

junior

Jakie znasz możliwości deklaracji zmiennych i jakie są ich zakresy (ES5 i ES6) ?

junior

Czym jest JSON? - rozwiń skrót i opisz do czego służy

junior

Jaka jest różnica między Spread Operator a Rest Parameters?

junior

Czym jest spread operator w ES6, w jakich sytuacjach się przydaje?

junior

Jak uchwycić referencję do elementu HTML z poziomu JS?(document.getElementById, document.querySelector itd)

junior

Która odpowiedź ma niepoprawną skałdnię:

a) 42.toFixed(3);
b) 42..toFixed(3);
c) 42 .toFixed(3);
junior

Jak mają się do siebie poszczególne technologie/narzędzia?

Babel, Webpack, Gulp, NPM, node, Typescript, Flow, Babel Less Loader

Chodzi głównie o to, które z powyższych się wykluczają (nie ma sensu używać razem), w jakiej kolejności są używane: Przykład: "npm ściąga zależności, może też uruchomić skrypt webpacka, który dla danego typu pliku używa odpowiedniego loadera (less - less loader, js - babel)."

mid

Co to jest Ecma TC39? Jakie są tzw. "stages" i jakie jest ryzyko związane z używaniem standardów na różnych "stages".

mid

Jakie znasz sposoby wyczyszczenia tablicy z elementów?

junior

Czym się różni node od element?

mid

Kiedy i dlaczego używa się funkcji throttle i debounce ?

mid

Co daje nam użycie klasy Proxy? Kiedy nam się to może przydać?

senior

Czym są i do czego służą operatory bitowe?

senior

Jaki będzie wynik tego kodu?

 console.log(3+"3");
junior

Czegoś brakuje? Możesz dodać własne pytania!