CSS3: 57 pytań

Jaka jest różnica pomiędzy elementem liniowym a blokowym

junior

Czym są pseudoelementy w CSS. Wymień przykłady.

junior

Czegoś brakuje? Możesz dodać własne pytania!