CSS3: 57 pytań

Czy właściowości CSS margin-bottom i margin-top mają wpływ na inline element?

junior

Jakie właściwości powinniśmy animować, aby zapewnić wysoką płynność animacji, a jakie nie powinny być animowane?

mid

Czym są poniższe etapy renderowania: Layout, Paint, Composite?

senior

Wyjaśnij jakie elementy zostaną zawarte w następujących selektorach CSS

  • div, p
  • div p
  • div > p
  • div + p
  • div ~ p
junior

Czy element z position: fixed może się pozycjonować względem dowolonego elementu na stronie?

junior

Czym jest plik reset.css i czym różni się od normalize.css

junior

Animacje - lepiej używać za pomocą CSS czy JS i czemu

junior

Jak wpływa ustawienie właściwości float w css na zachowanie elementu HTML?

junior

Wymień parę zasad CSS, które są dziedziczone i aplikowane na elementy potomne (np. color)

junior

Rożnica między position: relative a position: absolute

junior

Co powoduje ustawienie właściwości box-sizing: border-box

junior

Jaka jest różnica między display: none a visibility: hidden

junior

Jaka jest hierarchia aplikowania styli (co ma wyższy priorytet, np. czy inline style na tagu czy arkusz styli, czy np. styl podpięty w head)

junior

Czym jest plik reset w CSS i dlaczego jest użyteczny

junior

Czym różni się selektor po klasie a po ID

junior

Czegoś brakuje? Możesz dodać własne pytania!